Buğday raporu

Publication
Türkiye tarımında Dönüşüm ve Küresel Piyasalarla Bütünleşme Süreçleri, TÜBİTAK Proje Raporu
Ulaş Karakoç
Ulaş Karakoç
Assistant Professor of Economics